Noodverlichting Veldhoven

Als werkgever is de installatie en het onderhoud van noodverlichting is verplicht om de veiligheid van uw werknemers en bezoekers binnen het gebouw te garanderen. Bij een noodgeval moet iedereen uw gebouw snel, eenvoudig en op een veilige manier kunnen verlaten. Nood- en nachtverlichting speelt hierbij een belangrijke rol.

Wilt u er zeker van zijn dat uw noodverlichting op juiste wijze is geïnstalleerd en voldoet aan de veiligheidseisen? Van Stratum Techniek installeert, inspecteert en onderhoudt uw noodverlichtingen in de regio Veldhoven.

Noodverlichting laten installeren

Het is belangrijk dat u de noodverlichting laat ontwerpen en installeren door een gespecialiseerd installatiebedrijf. Zo zorgt u dat in het geval stroomuitval, rookontwikkeling en personen of gasten die niet dagelijks in het gebouw aanwezig zijn de veiligheid gegarandeerd is. Hiervoor moet uw installatie voldoen aan diverse normen, wetten en regels.

Van Stratum Techniek kent de veiligheidsnormen voor de installatie van noodverlichting als geen ander. Laat daarom uw noodverlichting installeren door onze zeer ervaren en gecertificeerde monteurs en u bent verzekerd dat de installatie aansluit bij de huidige normen.

Oriënteert u zich in het aanleggen van noodverlichting, of wilt u uw huidige noodverlichting laten controleren en onderhouden? Bel ons dan via 040 – 28 000 28.

Voldoet uw noodverlichting aan de eisen?

Elke noodverlichting moet voldoen aan de eisen binnen de volgende regelgevingen:

  • Arbowet
  • Bouwbesluit en gemeentelijke bouwverordening
  • NEN 6088, NEN 1010 en NEN 1838 normen

Binnen de Arbowet is een jaarlijks inspectie en onderhoud van de noodverlichting verplicht gesteld. De werkgever of gebouwbeheerder is aansprakelijk voor calamiteiten indien de aanwezige noodsignalen niet functioneren. Naast steekproeven door de Arbodienst of brandweer, zal ook bij calamiteiten achteraf onderzocht worden of u aan de gestelde eisen voor noodverlichting heeft voldaan.

In het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening is vastgelegd op welke wijze de noodverlichting in een gebouw geregeld moet zijn. Daarnaast eist de bouwverordening, net als de Arbowet, jaarlijks onderhoud van de noodverlichting. Raadpleeg daarom altijd een gespecialiseerde installateur voor het aanleggen, controleren en onderhouden van uw noodverlichtingen volgens deze eisen.

Voor noodverlichtingen gelden ook verscheidene NEN normen. Zo is in de NEN 6088 norm opgenomen over welke pictogrammen uw noodverlichting moet beschikken. Zo zijn de woorden ‘nooduitgang’, ‘uit’ en ‘exit’ inmiddels niet meer toegestaan.

Ook voor de lichtsterkte van noodverlichtingen gelden normen, die zijn vastgelegd in de NEN 1010 en NEN 1838 normen. Volgens deze NEN normen moeten noodverlichtingen minimaal met 1 Lux verlicht worden. Ook is het vereist dat de verlichting bij stroomuitval minimaal een uur kan blijven branden. In de praktijk betekent dit dat u de accu voor noodverlichting elk vijfde jaar dient te vervangen om de lichtsterkte en duur te garanderen.

Bent u onzeker of uw noodverlichting voldoet aan de gestelde eisen? Onze installateurs controleren dit graag voor u. Neem direct contact op voor een afspraak!

Noodverlichting onderhoud en inspectie

Van Stratum Techniek verzorgt inspecties en onderhoud van noodverlichting installaties in de regio Veldhoven. Dit doen we al vele jaren voor verschillende opdrachtgevers, zoals Koninklijke Peijnenburg.

Onze ervaren en gecertificeerde monteurs voeren het noodverlichting onderhoud uit in de volgende stappen:

1.       Controle van de noodverlichting

2.       Onderhoud van de noodverlichting

3.       Functietest

4.       Afronding van inspectie en onderhoud

Allereerst voert de onderhoudsmonteur een complete controle van de noodverlichting uit. Hierbij wordt een uitgebreide visuele controle uitgevoerd. Is de noodverlichting op de juiste locatie geplaatst, beschikt het over de juiste pictogrammen volgens de NEN 6088 norm en is het goed zichtbaar? Ook worden de armaturen gecontroleerd op o.a. beschadigingen, bevestigingswijze en de controle frequentie.

Het onderhoud van de noodverlichting bestaat o.a. uit het preventief vervangen van de lampen en de accu’s. Zo garanderen we dat de verlichting voldoet aan de Arbowet en de bouwverordening.

Na de controle en het onderhoud van de noodverlichting voert onze specialist een functietest uit, om er zeker van te zijn dat uw installatie volledig naar wens werkt. Hierbij testen we niet alleen de werking van uw noodverlichting maar ook de responstijd, accucapaciteit en de lichtsterkte.

Als afronding van de inspectie en het onderhoud ontvangt u een inspectierapport en vult onze monteur uw logboek aan.

Bent u gevestigd in de regio Veldhoven en wilt u inspectie en onderhoud van uw noodverlichting laten uitvoeren? Bel 040 – 28 000 28 en we plannen direct een afspraak in!

Noodverlichting met 24/7 servicedienst

"Vierentwintig uur per dag is Van Stratum Techniek on-site of op oproepbasis beschikbaar om ons te ondersteunen op het gebied van installatie, onderhoud en beheer. Expertise en veiligheid staan daarbij hoog in het vaandel."

Stichting Severinus - Veldhoven

Ja, ik wil graag teruggebeld worden

Vul je gegevens hieronder in en wij nemen contact met je op. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en gebruiken we deze enkel om eenmalig contact met je op te nemen.

Van Stratum zorgt dat ’t werkt!