Installatie-verantwoordelijkheid

Als u eigenaar bent van een elektrische installatie bent u volgens de Arbowet installatieverantwoordelijke. Dit betekent dat u aansprakelijk bent als de installatie niet goed of niet veilig functioneert. Beheer en onderhoud is daarom cruciaal, maar bij elektrotechnische installaties moet u ook voldoen aan strakke veiligheidsnormen. Onze experts werken dagelijks met de meest complexe installaties en kennen alle normen. Wij begeleiden u graag in het nemen van uw installatieverantwoordelijkheid.

Ja, ik wil dat van Stratum Techniek me begeleidt bij mijn verantwoordelijkheid

Waarom u een installatieverantwoordelijke aan moet stellen

Volgens de wet moet er iemand verantwoordelijk zijn voor de elektrische veiligheid. Als er geen specifieke installatieverantwoordelijke is aangewezen binnen uw organisatie, is die taak automatisch toebedeeld aan de hoogste functionaris zoals de eigenaar, directeur of bestuurder. Hij of zij is in dat geval persoonlijk aansprakelijk bij onveilige situaties of onveilige werkzaamheden.

Uiteindelijk is de hoogste functionaris altijd eindverantwoordelijk voor de veiligheid van installaties. Maar u kunt de daarbij behorende werkzaamheden wel uitbesteden. Juridisch kunnen we de verantwoordelijkheid niet overnemen, dat heeft te maken met de daarmee te maken aansprakelijkheid. Die kan nooit bij ons liggen. Als u de begeleiding van de installatieverantwoordelijkheid in opdracht geeft aan ons, zorgen we er samen voor dat u kunt aantonen dat u zorgvuldig en niet-laakbaar heeft gehandeld. U heeft hiermee uw zaken op orde voor de wetgever.

Strenge normen voor veiligheid

Op de meeste elektrische installatie zijn laagspanningsnormen NEN 1010 en NEN 3140 van kracht. Verder moet u natuurlijk voldoen aan de Arbowetgeving. Onze medewerkers kennen deze normen als hun broekzak en zorgen ervoor dat uw installatie hieraan voldoet. En belangrijker nog, dat deze veilig is. Installatieverantwoordelijkheid omvat onder andere het volgende:
•    Verantwoordelijkheid voor uw elektrische installaties en arbeidsmiddelen
•    Het in stand houden van de veiligheid hiervan door regelmatige inspecties en tijdig herstel van gebreken
•    Een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch gevaar
•    Procedures voor bediening van de installatie vaststellen
•    Goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden
•    Toestemming geven voor aanvang van werkzaamheden

We starten met een nulmeting

Als we u begeleiden in uw rol als installatieverantwoorde, beginnen we altijd met een nulmeting. We beoordelen of uw installatie in goede staat is en of hij voldoet aan alle technische en veiligheidseisen. Op basis van de resultaten van de nulmeting maken we afspraken om de verantwoordelijkheid voor uw installatie verder te begeleiden.

Wilt u de begeleiding van de installatieverantwoordelijkheid bij ons neerleggen?

Van Stratum Techniek verzorgt de begeleiding van de installatieverantwoordelijkheid voor verschillende bedrijven in de regio Eindhoven. Wilt u de begeleiding van de installatieverantwoordelijkheid ook bij ons neerleggen? Neem dan contact met ons op en we plannen snel een afspraak met u.

Van Stratum zorgt dat ’t werkt!