Nieuws

Regel uw installatieverantwoordelijkheid!!

08 jun 2017

Installatieverantwoordelijkheid

Volgens de Arbowet is de eigenaar van een elektrische installatie aansprakelijk bij veiligheidsproblemen. De Arbowet stelt eisen aan zowel werkgevers als werknemers om de veiligheid te waarborgen. Binnen iedere organisatie is er iemand verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid en als deze niet is aangewezen, is dit automatisch de verantwoordelijkheid van de hoogste functionaris (eigenaar, directeur of bestuurder). Wat houdt dit precies in en hoe is deze verantwoordelijkheid op een veilige en verantwoorde manier te regelen of uit handen te geven?

Eén van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan, is de NEN 3140 inspectie. Dat is de periodieke keuring en inspectie van de elektrische installaties en elektrische hulpmiddelen door een gecertificeerd keuringsbedrijf. Op deze manier werken installaties efficiënter en effectiever, waardoor gevaarlijke situaties en uitval voorkomen worden.

Verder moeten uitvoerende medewerkers "aangewezen" worden volgens de NEN 3140.

Van Stratum kan de installatieverantwoordelijkheid overnemen. Wij werken dagelijks met elektrische installaties en kennen en volgen alle normen. Indien u de installatieverantwoordelijkheid aan Van Stratum overdraag, heeft u daarmee een bewijs in handen waarmee u kunt aantonen dat u zorgvuldig en niet-laakbaar heeft gehandeld.

Installatieverantwoordelijke zijn is geen lichte taak en vereist veel technische kennis. Wanneer Van Stratum deze taken voor u uit handen neemt, kunt u zich weer volledig en zorgeloos op uw bedrijfsprocessen richten.

Neem contact met ons op of plan snel een afspraak als u hier meer over wilt weten. 

Terug naar het overzicht